سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی صنایع شیمیایی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    مروری بر کاربرد نانومواد در فرایند ازدیاد برداشت نفت

گرایش های اخیر صنایع در سراسر دنیا به مینیاتوریزه کردن و استفاده از نانومواد به صورت چشمگیری افزایش یافته است. در این حالت، مقیاس مواد در حد نانومتری خواص جدید و در اکثر مواقع بهتری نسبت به مقیاس های ماکرو ارائه می دهد. از آنجا که فرایند ازدیاد برداشت نفت مشابه دیگر فرایندهای صنعتی همراه با چالش ها و در راستای رویکرد ارتقای تکنولوژی است، از این پیشرفت علمی مستثنی نبوده و پژوهشگران فعال در این عرصه برای مرتفع نمودن مشکلات فرایند برداشت نفت به کمک نانوفناوری تلاش می کنند.ز جمله مطالعات در این زمینه می توان به استفاده از نانوذرات آلی و غیر آلی در راستای افزایش بیشتر درصد برداشت نفت نسبت به مواد سنتی مورد استفاده در این فرایند شامل پلیمر، سورفکتانت و آلکالین اشاره کرد. در این مطالعه، با بررسی مشکلات عمده و رایج در فرایند برداشت نفت به کمک مواد شیمیایی، نقش نانوذرات در بهبود نتایج حاصل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. با بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه به عنوان نتیجه کلی می توان گفت که حضور نانوذرات در خلال فرایند برداشت نفت به کمک مواد شیمیایی عمدتاً باعث افزایش پایداری و اثرگذاری مواد شیمیایی در شرایط سخت مخزن نفتی در قالب سه سازوکار کنترل تحرک پذیری، کاهش کشش بین سطحی سنگ مخزن-لکه نفتی و تغییر ترشوندگی سطح سنگ مخزن شده که در نهایت به افزایش بیشتر درصد بازیافت نفت نسبت به حالت سنتی منجر می شود.