سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی صنایع شیمیایی
منوی اصلی

نرم افزار

1-درج شکل ها و نشانه های علمی در Word با Scienc64 v6.2

پسورد فایل: miadsoft.blogfa.com

2-نرم افزار رسم ساختار های شیمیاییISISdraw

3-جدول تناوبی

4-نرم افزار محاسبه تیتراسیون اسید ها و ترسیم منحنی های تیتراسیون BATE 1.0.3.15

5-محاسبه مولاریته وحجم لازم و...برای محلولها CASC-solation calculator

6-نرم افزار تجزیه و تحلیل ساختار مولکول های الکترونیکی با C Chemissian 1.77

7-هندبوک
8-دیکشنری و گلاسوری نانو
9-دیکشنری مهندسی شیمی (babylon)
10-موازنه واکنشهای شیمیایی EBAS-equation balancer